Field Map

fieldmap

Meer zicht op uw stakeholders

De HVR Field Map is een uniek strategisch sturingsinstrument dat in één oogopslag helder maakt waar uw stakeholders zich bevinden op het strategisch speelveld. Van stille opponent tot onzichtbare vriend. En de Field map is geen momentopname, maar een dynamisch instrument: door de tijd heen wordt zo zichtbaar of zij van positie veranderen en in welke richting. Analisten van HVR zorgen voor de updates. Zij monitoren permanent media, opinies, uitingen, directe contacten en andere informatie, die signalen oplevert over de strategische route van stakeholders. De dynamische Field Map laat zien wat er op het speelveld gebeurt, real time. De Field map is ook een uitgelezen instrument om te achterhalen of uw communicatie-inspanningen het gewenste effect hebben bij uw stakeholders. Bij veel opdrachtgevers is de Field Map een vast agendapunt in bestuursvergaderingen.

De HVR Field Map geeft real time antwoord op vragen als:
- Hoe staan uw klanten tegenover uw producten en diensten?
- Hoe oordelen burgers over uw beleid?
- Welke invloed hebben opinieleiders?
- Hoeveel macht heeft de pers?
- Welke positie hebben stakeholders in uw belangen?
- Hoe krijg ik mijn stakeholders in beweging?

Meer weten?
Neem contact op met Elise de Groot
elise@hvrgroup.nl
M 06-235 339 82
www.hvrgroup.nl

Log in om uw Field Map te bekijken

Vul uw HVR Field Map gebruikersnaam in.
Geef het wachtwoord dat bij uw gebruikersnaam hoort.